بایگانی نویسنده‌ها: rahmanjavanmardi

پایان اعتصاب غذا بعد از دو ماە استقامت بی نظیر محمد صدیق کبودوند


بیانیە شمارە ٨ محمد صدیق کبودوند در طی بیانیەای کە در وبسایت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان منتشر شدە است اعلام کرد «به درخواست تمام بزرگواران  و وجدانهای بیدار که طی دو ماه گذشته از من درخواست پایان اعتصاب … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در گزارش, بیانامەها | دیدگاهی بنویسید

فشار بر خانوادە کبودوند و اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان مانع موج حمایت ها از کبودوند نخواهد شد


بیانیە شمارە: ٧ وجدانهای بیدار! سازمانها و مدافعان حقوق بشر! متاسفانە با گذشت ٥٤ روز از آغاز اعتصاب غذای «پدر حقوق بشر کردستان»، مقامات جمهوری اسلامی بە جای اهتمام دادن بە درخواستهای قانونی و رعایت ابتدائی ترین حقوق پایەای ایشان … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در بیانامەها | دیدگاهی بنویسید

شنبە ٢١ ژوئیە یکصدا خواستار سلامتی و آزادی کبودوند شویم!


 فراخوان برای شرکت در تحصن و تجمعهای روز شنبە ٢١ ژوئیە تشکلها و فعالین مدنی و حقوق بشری بر این  باورند کە دیالوگ و راەحلهای مدنی تنها وسیلە رفع تبعیض و نابرابری در جامعە است. کبودوند نیز نماد چنین گفتمانیست … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در آکسیونها, بیانامەها | دیدگاهی بنویسید

توقف اعتصاب خشک کبودوند و ادامە اعتصاب تر


محمد صدیق کبودوند : «به احترام شما به اعتصاب غذای خشک پایان میدهم اما همچنان در اعتصاب خواهم ماند . محمد صدیق کبودوند امروز در دیدار با خانواده اش اعلام کرد برای ادای احترام به تمام کسانی که از من … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در گزارش, پشتیبانیها | دیدگاهی بنویسید

کبودوند دیگر قادر بە تکلم نیست؛ بیایید صدای او باشیم


کمپین حمایت از کبودوند در یک اقدام سرتاسری روز شنبە ٢١ ژوئیه ٢٠١٢ در شهرهای مختلف جهان تجمعهای سرتاسری را سازمان دادە است بیانیە شمارە ٦: محمد صدیق کبودوند، موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از ساعت ٠٠: ٢٢ … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در بیانامەها | دیدگاهی بنویسید

وضعیت کبودوند نگران کنندە است


بیانیە شمارە ٤:  کبودوند ٤٦ روز است در اعتصاب غذا است و از خوردن هرنوع غذا و گرفتن سرم امتناع می کند کبودوند با انگشت گذاشتن روی کمترین حق قانونی زندانیان کرد یعنی «مرخصی از زندان»، بعد از سپری کردن … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در بیانامەها | دیدگاهی بنویسید

چهل روز اعتصاب غذا کبودوند


علیرغم درخواست کمپین ما فعالان و خانوادە کبودوند، او در ملاقات کابینی که روز چهارشنبه با خانواده‌ خود داشت گفته است که به اعتصاب غذای خود تا رسیدن بە خواستە خود ادامه خواهد داد. محمد صدیق کبودوند کە مضاف بر … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در گزارش | دیدگاهی بنویسید