برگزاری تجمع برای حمایت از کبودوند و سایر زندانیان سیاسی در پاریس


سوسن محمدخانی غیاثوند

روز شنبه 31 تیر برای حمایت از محمد صدیق کبودوند، موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و دیگر زندانیان سیاسی یک تجمع اعتراضی در میدان آزادی و حقوق بشر پاریس برگزار شد.

در این تجمع ابتدا گزارشی از آخرین وضعیت محمد صدیق کبودوند توسط مهین شکرالله پور ارائه گردید.

سپس دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران گفت: کبودوند بهای مبارزات مدنی اش را پرداخت می کند. هفته ی دیگر دوماه است که کبودوند اعتصاب غذا کرده است. کبودوند بیش از پنج سال است که در زندان به سر می برد و پیش از محکومیتش نیز نزدیک به شش ماه در انفرادی بوده است. او در طول این مدت متاسفانه دچار بیماریهای گوناگون شده. چندبار در زندان سکته کرده و دچار ناراحتی کلیه و پروستات هم هست. پسر جوان کبودوند متاسفانه مدتی است که دچار بیماری خونی خطرناک شده. دوماه است که به کبودوند اجازه ملاقات با پسرش را نمی دهند.  در اوایل اردیبهشت ماه گذشته او را با مامورهای زندان بردند تا با پسرش در چند دقیقه ملاقات کند. از آن به بعد دیگر به کبودوند اجازه ملاقات با پسرش را نداده اند. خب در چنین وضعیتی راهی برای زندانی باقی نمی ماند مگر اینکه دست به اعتصاب غذا بزند. محمدصدیق کبودوند، مسئول سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که محکوم به یازده سال حبس شده را متهم می کنند به اینکه از مسائل قومی یا اینکه به قول خودشان خواسته های تجزیه طلبانه دفاع کرده. خانم نرگس محمدی را می دانید که الان از نظر سلامتی واقعاً در چه وضعیت اسفناکی است. ایشان در حال حاضر چند روز است که در بیمارستان بستری هستند و حتی به خانواده اش اجازه ی ملاقات با او را نمی دهند. نرگس محمدی را به شش سال زندان محکوم کرده اند. خانم نسرین ستوده حکم یازده سال زندان می گیرد. آقای عبدالفتاح سلطانی و آقای محمد سیف زاده به شکل دیگری. یعنی مدافعان حقوق بشر در ایران چه در منطقه کردستان، چه در تهران و چه در سایر مناطق ایران، بزرگترین دشمنان جمهوری اسلامی تلقی می شوند. و این فعالان حقوق بشر در زندانهای جمهوری اسلامی دارند بهای اقدامات و مبارزات کاملا مدنی خود را پرداخت می کنند.

دکتر لاهیجی در بخش دیگری از سخنانش گفت: جمهوری اسلامی، زندانها را در ایران به گورستانی تبدیل کرده که سبب مرگ تدریجی زندانیان سیاسی می شود. زندانیان سیاسی از یک طرف با احکام سنگین مواجه هستند و از طرف دیگر با شرایط بسیار بد زندان و رفتار غیرمسئولانه ی دولتمردان جمهوری اسلامی. برخورد جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی به جایی رسیده که ما در گزارشهایمان به شورای حقوق بشر مجبوریم یک بخش ویژه  را به زندانیان سیاسی بیمار اختصاص دهیم و کبودوند در صدر لیست این زندانیان سیاسی بیمار قراردارد و الان نیز نرگس محمدی. چندی پیش خانم پیلای به من گفت برای آقای کبودوند و نرگس محمدی هفته ای نیست که به جمهوری اسلامی نامه ندهد و در مورد وضعیت این زندانیان ابراز نگرانی نکند. اینجاست که واقعا باید گفت برای بی آزرمی هم باید یک حد و حصری  وجود داشته باشد ولی متاسفانه دولتمردان جمهوری اسلامی هیچ حد و حصری را نمی شناسند.

نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر تصریح کرد: مرگ ناشی از عدم رسیدگی جرم است. وقتی زندانبان وظایف خود را انجام ندهد و از مداوای زندانی خودداری کند این عمل هم جرم است و مستوجب مجازات.

دکتر عبدالکریم لاهیجی در پایان سخنانش اظهارداشت: آنقدر از وضعیت وخیم زندانیان سیاسی گزارش ارسال گردید که جامعه ی بین الملل ناگزیر شد بپذیره در ایران یک شرایط استثنایی است و ما غیر از فشارآوردن و گفتن، متاسفانه کار دیگری از دستمان برنمی آید.

عزیز ماملی، دبیر انجمن کردهای مقیم فرانسه، مترجم و ناظر سیاسی دیگر سخنران این تجمع بود که به زبان فرانسه برای حاضرین در میدان آزادی و حقوق بشر پاریس صحبت کرد.

وی در ابتدای سخنانش گفت: ما اینجا جمع شده ایم  تا صدای اعتراض آمیز خۆد را بر علیه سركوب آزادیهای دمكراتیك و آزادیخواهان ایرانی بلند كنیم و بویژه اعمال فشار و تضییع حقوق و محدودیتهایی كه در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی انجام می شود محكوم نماییم۔

عزیز ماملی با ویژه معرفی کردن پرونده و مورد محمدصدیق کبودوند افزود: آقای كبودوند بعنوان رئیس و موسس سازمان حقوق بشر در كردستان و به لحاظ فعالیتهای مدنی، در دادگاههای جمهوری اسلامی ایران به حبس دراز مدت محكوم شده است و او نیز مانند همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از حقوق ابتدایی مربوط به یك دربند سیاسی محروم است۔ مقامات امنیتی رژیم حاكم در ایران با درخواستهای مكرر او برای ملاقاتِ پسرش كه به بیماری خونی صعب العلاج مبتلاست و هم اكنون در بیمارستان بستری است، مخالفت می كنند۔

دبیر انجمن کردهای مقیم فرانسه سپس با بیان اینکه « آقای كبودوند با اعتصاب غذای خود دو هدف را تعقیب می كند.»، اضافه کرد: هدف نخست کبودوند، افشا و اعتراض به شرایط ناگوار زندانهای جمهوری اسلامی است بخصوص اعتراض برعلیه مخالفتهای مسئولین حکومتی با حق عیادت او از فرزند بیمارش. دیگر هدف کبودوند از اعتصاب غذایش، جلب توجه افکار عمومی داخل و خارج از ایران به وضعیت ملیتهای ایران به ویژه خلق کرد است.

عزیز ماملی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما بعنوان جمعیت كردهای مقیم فرانسه رفتار خشونت آمیز مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران را در مورد آقای کبودوند محكوم می كنیم و اعلام می داریم كه رژیم ایران، شخصا، جمعا و بطور اداری و حكومتی مسئول جان و وضعیت جسمانی آقای كبودوند و هم بندهایش می باشد.

این فعال کرد همچنین خطاب به جامعه بین الملل گفت: جامعه بین الملل باید به روشنی در نظر داشته باشد كه پرونده  هسته ای ایران نباید كلیه توجهات آنها را منحصر بخود سازد و زمان آن فرارسیده كه موضوع حقوق بشر در ایران، وضعیت اسفناك زندانیان سیاسی، روشنفكران، كارگران و زحمتكشان، زنان و ملیتهای ایرانی نظر آنانرا بخود جلب نماید و سیاست سركوب آزادیها و خواستهای دمكراتیك  از جانب دولتمردان جمهوری اسلامی ایران باید محكوم گردد۔

عزیز ماملی، دبیر انجمن کردهای مقیم فرانسه، مترجم و ناظر سیاسی در پایان سخنانش گفت: جمعیت كردهای مقیم فرانسه از آقای كبودوند درخواست می نماید كه برای پرهیز از عوارض نامطلوب كه بطور جدی سلامتی او را بخطر انداخته است به اعتصاب غذای خود پایان دهد۔

در ادامه نامه ی کلر برتراند و ژاکلین پرنشیو، مسئولان بخش ایران عفو بین الملل فرانسه که خطاب به برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در تجمع نوشته شده بود توسط بهمن امینی، فعال سیاسی و عضو کمیته مستقل ضدسرکوب شهروندان ایرانی قرائت شد. (1)

مسئولان بخش ایران عفو بین الملل فرانسه در نامه خود نوشته بودند: عفو بین الملل همواره نسبت به وضعیت آقای کبودوند و دیگر آزادیخواهان و فعالان حقوق بشر در ایران حساس بوده و به محدودیت ها و فشارهایی که برآنها اعمال می شود اعتراض کرده است.

در بخش دیگری از این نامه نوشته شده بود: ما می دانیم فشارهای بیش از حدی که جمهوری اسلامی بر آقای کبودوند اعمال می کند به خاطر فعالیت و دفاع او از حقوق و آزادی های مردم، حتی در زندان است.

کلر برتراند و ژاکلین پرنشیو در پایان نامه ابراز امیدواری کرده بودند که تلاش مدافعان حقوق بشر در جهان، دولت جمهوری اسلامی ایران را وادارکند تا به خواست های به حق آقای محمدصدیق کبودوند تمکین کند.

سپس نامه ی خالد عزیزی (2)، رهبر حزب دمکرات کردستان توسط کامران عزیز زاده از اعضای این حزب خوانده شد. خالد عزیزی این نامه را چندی پیش خطاب به «دبیر کل سازمان ملل متحد»، «شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه این شورا، احمد شهید»، «سازمان عفو بین الملل»، «سازمان نظارت بر حقوق بشر در خاورمیانه» و «کلیه ی مراکز و موسسات و شخصیتهای بین المللی و منطقه ای مدافع حقوق بشر» نوشته بود. رهبر حزب دمکرات کردستان در این نامه طی ارائه گزارشی از آخرین وضعیت محمد صدیق کبودوند، موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خواستار وارد آوردن فشار بر جمهوری اسلامی برای احترام گذاردن به خواستهای کبودوند شده بود.

خالد عزیزی در این نامه از محمد صدیق کبودوند درخواست کرده بود تا به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

رهبر حزب دمکرات کردستان در پیامش همچنین از تمامی احزاب و سازمانهای سیاسی و تشکلهای مدنی کردستان تقاضا کرده بود تا هرچه سریعتر و بطور یکصدا و متحد، حرکتی عمومی و سراسری را در سطح ایران و جهان برای حمایت از آقای کبودوند راه اندازی کنند.

تقی رحمانی، نویسنده، روزنامه نگار و عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از هم بندان سابق موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نیز در این تجمع از کبودوند گفت.

تقی رحمانی، روحیه ی محمد صدیق کبودوند را در زندان خوب توصیف کرد و گفت: کبودوند و متین پور گفتمان مدنی را به مناطق خودشان آوردند. حکومت، نفرتی را به وجود آورده بود و کم کم داشت ما را از هم دور می کرد اما کبودوند و متین پور از مهربانی گفتند و ما را به هم نزدیک کردند.

رحمانی همچنین گفت: افرادی مثل کبودوند به قدرت فکر نکردند. آنها به تقویت جامعه مدنی فکر کردند.

سوسن محمد خانی غیاثوند، نماینده ی کمپین حمایت از کبودوند در فرانسه، قطعنامه ی کمپین را خواند. متن کامل این قطعنامه در انتهای گزارش خواهد آمد.

در پایان از شرکت کنندگان در تجمع خواسته شد تا با «نوشتن نامه ای و امضای آن» از محمد صدیق کبودوند درخواست کنند که به اعتصاب غذایش پایان دهد.

 

قطعنامه ی کمپین حمایت از کبودوند که در پایان تجمع توسط سوسن محمدخانی غیاثوند، نماینده ی کمپین در فرانسه قرائت شد.

 

حدود دوماه است که از اعتصاب غذای نامحدود محمد صدیق کبودوند، مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می گذرد.

کبودوند مبتلا به بیماری است و نیاز فوری به جراحی دارد اما مسئولان قضایی تا کنون اجازه نداده اند تا او در خارج از زندان تحت درمان قرارگیرد.

این روزنامه نگار کرد نیمی از دوران زندانش را گذرانده اما تاکنون حتی یک روز هم نتوانسته از مرخصی که حق قانونی اوست استفاده کند.

سه روز قبل هم برای جلوگیری از مصاحبۀ پریناز باغبان حسنی- همسر کبودوند، با رسانه ها، شماره منزل و همراه وی قطع شد. کبودوند، شب گذشته به دنبال وخامت حالش به بیمارستان مدرس تهران منتقل شد.

محمد صدیق کبودوند، در دوران فعالیتش با ارائه گزارش‌های مستند و صحیح از موارد نقض حقوق بشر در کردستان در جلب توجه جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر خصوصاً سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر به وسعت نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران نقش بسیار مهم و فعالی ایفا کرد.

کبودوند برای حل مسائل و مشکلات مردم کرد و بهبود وضعیت حقوق بشر در مناطق کردنشین فقط به استفاده از روش‌های مسالمت آمیز و مدنی معتقد است.

فعالیت‌های انجام شده توسط محمد صدیق کبودوند، بخشی از الزامات حرفه‌ای هر مدافع حقوق بشری است که با هدف ترویج و ارتقاء حقوق بشر و مستند کردن آن در مناطق کردنشین ایران انجام می شده و به هیچ وجه مصداق اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام نیست.

نرگس محمدی- نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، نیز از 13 روز قبل در بیمارستان بستری شده است.

 سیزده روز است که به خانواده نرگس محمدی اجازه ملاقات و حتی تماس تلفنی با وی در بیمارستان را نداده اند. از حضور پزشکان معالج نرگس محمدی نیز در بیمارستان ممانعت به عمل آمده است.

برای نرگس محمدی حکم 6 سال زندان در تهران صادر شده است اما اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در اقدامی غیرقانونی این فعال حقوق بشر به زندان زنجان منتقل شد.

نرگس محمدی در زندان زنجان، در بندی که محل حضور زندانیان زن محکوم به فساد و فحشاء و اعتیاد است نگهداری می شد. در این بند هر روز درگیری‌های شدیدی بوجود می آید؛ و این در حالی است که نرگس محمدی به فلج عضلانی مبتلاست و محیط‌های پراسترس و پرفشار سبب تشدید آن می شوند.

بهمن احمدی امویی- روزنامه نگار ایرانی، نیز که با محکومیت 5 ساله در بند 350 اوین زندانی بود روز 22 خرداد سال جاری به دنبال شرکت در مراسم سالگرد هم بند به قتل رسیده اش- هدی صابر و بروز درگیری در این مراسم به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. وی نه روز پیش بعد از گذراندن 20 روز انفرادی به بندعمومی منتقل گردید.

جمهوری اسلامی در حالی فعالان حقوق بشری همچون محمد صدیق کبودوند، نرگس محمدی و نسرین ستوده و بسیاری دیگر را زندانی کرده و مورد آزار و اذیت قرار می دهد که به عنوان یکی از اعضای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ملزم و موظف به حفاظت از آنها و دیگر فعالان حقوق بشر است. بنابراین کمپین حمایت از کبودوند، زندانی کردن این فعالان حقوق بشر و بدرفتاری با آنها را نقض الزامات در چارچوب سازمان ملل متحد وهم نقض صریح حقوق بشر می داند.

کمپین حمایت از کبودوند ضمن محکوم کردن رفتار غیرقانونی و غیرانسانی مسئولان جمهوری اسلامی با محمدصدیق کبودوند، نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی و نیز با ابراز نگرانی از شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط کبودوند، نرگس محمدی، نسرین ستوده، بهمن احمدی امویی و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی و رسیدگی به حقوق تضییع شدۀ آنان است.

«کمپین حمایت از کبودوند»، جمهوری اسلامی را موظف می داند که خدمات درمانی مورد نیاز را در اختیار کبودوند و دیگر زندانیان سیاسی قراردهد و با محروم کردن آنها از این خدمات بیشتر از این زمینه آزار جسمی و روحی آنان و خانواده شان را فراهم نکند.

«کمپین حمایت از کبودوند»، از جمهوری اسلامی می خواهد تا ضمن موافقت با خواست‌های کبودوند مانع از تداوم اعتصاب غذای وی شوند که در غیر این صورت عواقب به خطر افتادن جان کبودوند در اثر ادامه اعتصاب غذا متوجه دولتمردان جمهوری اسلامی خواهد بود.

کمپین، همچنین تا آزادی محمد صدیق کبودوند و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی، مسئولیت بروز هرگونه اتفاقی برای آنها را متوجه جمهوری اسلامی می داند.

کمپین، از جمهوری اسلامی تقاضای رعایت الزامات بین المللی برای تمین آزادی بیان، مذهب و تأمین آزادی در انجام فعالیت‌های سیاسی و مدنی را دارد.

کمپین، خواستار تدام و افزایش تلاش‌های سازمان‌ها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر برای آزادی محمدصدیق کبودوند، نرگس محمدی، نسرین ستوده، بهمن احمدی امویی و سایرزندانیان سیاسی است.

«کمپین حمایت از کبودوند»، در پایان با تأکید دوباره بر تداوم حمایتش از محمدصدیق کبودوند و همراهی با وی تا آزادی‌اش و محقق شدن مطالباتش و ضمن احترام به تصمیم این فعال حقوق بشر کرد، خواستار توقف اعتصاب غذای وی است.

 

(1)

لینک محل انتشار نامه عفو بین الملل فرانسه برای تجمع کنندگانِ حامی کبودوند در پاریس

 

(2)

لینک محل انتشار پیام رهبر حزب دمکرات کردستان

 

 

*توضیح: در پایان لازم می دانم از آقایان عزیز ماملی، بهمن امینی، آرش زمانی و خانم مهین شکرالله پور که تلاش زیادی برای برگزاری این تجمع کردند صمیمانه تشکر کنم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکاس: آرش زمانی

 

 

Advertisements
این نوشته در آکسیونها ارسال شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s